Skip to main content
Showing posts from 2019

Posts

Tantroktam Devi Suktam Lyrics in Sanskrit / Hindi

Vedoktam Devi Suktam (Durga Saptashati) lyrics in Hindi

Devyaparadha Kshamapana Stotram देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र Lyrics

Shiv Panshakshara Stotram Lyrics शिव पंचाक्षर स्तोत्र

Shri Suktam in Sanskrit, Hindi श्री सूक्त अर्थ सहित

Aditya Hrudayam Stotram lyrics in hindi आदित्य हृदय स्तोत्र